Wijzigingen FOD BOSA-nieuwsbrieven vanaf 2022!

Illustration d'un écran d'ordinateur entouré de différentes icônes qui représentent des envois d'e-mails en grande quantité - Afbeelding van een computerscherm omringd door verschillende pictogrammen die grootschalig e-mailen voorstellen

Er zijn wijzigingen op til rond de nieuwsbrieven die de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) verstuurt. De FOD BOSA wil immers alle federale ambtenaren en contacten een duidelijk overzicht bieden van alle activiteiten.

Daarom worden de nieuwsbrieven die de FOD BOSA vanaf januari 2022 verstuurt, gegroepeerd rond 6 thema's

  • Werken voor de overheid, met nieuws en activiteiten over selectie, opleiding en ontwikkeling, loopbaanbegeleiding, verloning en voordelen, verlof, welzijn op het werk, ...
  • HR Pro News, dat nieuws en activiteiten rond human resources bevat, specifiek voor hr-professionals.
  • Begroting en boekhouding: dit bevat de cijfers achter de werking van de overheidssector van ons land. Je vindt er ook het laatste begrotingsnieuws en je kan er de jaarrekeningen inkijken. 
  • Digitale overheid: ontdek de digitale tools, vaardigheden, projecten en evenementen die de overheid en de samenleving van morgen vorm zullen geven. 
  • Overheidsopdrachten: informatie over trends en gebeurtenissen, relevante cijfers en wat we ervan kunnen leren, en de instrumenten die de (federale) overheidsopdrachten van morgen vorm geven.
  • Strategische ondersteuning: hier kom je alles te weten over de ondersteuning die de FOD BOSA biedt aan klantenorganisaties en beleidsmakers in strategische thema’s zoals beleidsevaluatie, organisatieontwikkeling, klantgerichtheid of leadership. 

Schrijf je (opnieuw) in! 

Schrijf je nu in voor één of meerdere thema's via ons formulier, om vanaf 2022 nog beter geïnformeerd te zijn! 

Je bent al ingeschreven op een huidige nieuwsbrief (Fedweb Light, What's NEWS, PersoNews, ...)? Schrijf je opnieuw in! Wij kunnen helaas de inschrijvingsgegevens van de oude nieuwsbrieven niet overnemen.