De klanten van PersoPoint

De meeste federale overheidsinstellingen werken al enige tijd samen met PersoPoint voor hun loonadministratie. In de komende paar jaar zullen deze organisaties ook voor hun personeelsadministratie op PersoPoint beroep doen.

Dit zijn de organisaties die al met PersoPoint werken voor hun personeelsadministratie:

In 2019 zullen ook de FOD Binnenlandse Zaken, Belspo en de Federale Wetenschappelijke Instellingen aansluiten.

Hieronder vindt u een lijst van al onze klanten en hun contactpersonen bij PersoPoint.

Wie zijn de klanten van PersoPoint?

Loonadministratie

Personeelsadministratie

A

 

 

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten F.S.M.A.)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

B

 

 

Belgisch Instituut voor Ruimte - Aëronomie

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Belgische Mededingingsautoriteit

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Belgisch Poolsecretariaat

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Belgisch Telematica - Onderzoeksnetwerk (BELNET)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

BIM - Commissie voor toezicht op methodes voor het verzamelen van gegevens

teamj@persopoint.be

+32 2 7407090

 

 

 

 

C

 

 

College van de federale ombudsmannen

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Comité P - Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

teamf@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

teamj@persopoint.be

+32 2 7407090

 

Consumentenombudsdienst

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

D

 

 

Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (D.W.T.I.)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

F

 

 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (F.A.V.V.)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Federaal Agentschap van de Schuld

teamf@persopoint.be

+32 2 7407140

 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Federaal Agentschap voor Nucleaire Control (FANC)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Federale Ombudsdienst voor Energie

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Federaal Planbureau

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

F.O.D. Binnenlandse Zaken

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

F.O.D. BOSA

Team HOR via SAGO

+32 2 7407010

F.O.D. Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

F.O.D. Economie, KMO, Middenstand en Energie

 

Team ECO via SAGO

+32 2 7407030

F.O.D. Financiën

teamf@persopoint.be

+32 2 7407140

 

F.O.D. Justitie

centrale diensten

 

Enkel centrale diensten

Team JUS via SAGO

+32 2 7407070

F.O.D. Justitie

perifere diensten (EPI, RO, ...)

teamj@persopoint.be

+32 2 7407090

 

F.O.D. Kanselarij van de Eerste Minister

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

F.O.D. Mobiliteit en Vervoer

 

Team MOB via SAGO

+32 2 7407050

F.O.D. Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale zekerheid

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

F.O.D. Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

G

 

 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

H

 

 

Hoge Raad voor de Justitie

teamj@persopoint.be

+32 2 7407090

 

Hoge Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (HVKZ)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

I

 

 

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

teamj@persopoint.be

+32 2 7407090

 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

K

 

 

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KM.I.)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Koninklijke Bibliotheek van België

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Koninklijke Munt van België

teamf@persopoint.be

+32 2 7407140

 

Koninklijke Musea voor Kunst - en Geschiedenis

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Koninklijke Sterrenwacht van België

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

N

 

 

Nationale Bank van België (Personeel ex- C.B.F.A)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Nationaal Geografisch Instituut

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek

teamj@persopoint.be

+32 2 7407090

 

Nationaal Orkest van België

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Nationale Kas voor Rampenschade

teamf@persopoint.be

+32 2 7407140

 

 

 

 

P

 

 

P.O.D. Federaal Wetenschapsbeleid

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

 

Team HOR via SAGO

+32 2 7407010

 

 

 

R

 

 

Raad van State

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Regie der Gebouwen

 

Team REG via SAGO

+32 2 7407210

Regie voor Maritiem Transport - Permanente Cel

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

S

 

 

Staatsdienst met afzonderlijk Beheer voor de Identiteitskaarten en het Rijksregister

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

W

 

 

War Heritage Institute

teama@persopoint.be

+32 2 7407120