De klanten van PersoPoint

De meeste federale overheidsinstellingen werken al enige tijd samen met PersoPoint voor hun loonadministratie. In de komende paar jaar zullen deze organisaties ook voor hun personeelsadministratie op PersoPoint beroep doen.

Sedert 2016 maken elk jaar een aantal grote of minder grote organisaties de overstap om ook de personeelsadministratie in handen van PersoPoint te geven.

Hieronder vindt u een lijst van al de instellingen, aangesloten bij PersoPoint en hun contactpersonen.

De klanten die al zowel voor loon- als personeelsadministratie zijn aangesloten kunt u bereiken via de SAGO-applicatie of via het telefoonnummer van het betrokken team dossierbeheerders.

Wie zijn de klanten van PersoPoint?

Loonadministratie

Personeelsadministratie

A

   

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën

Team FWIESF via SAGO

+32 2 740 82 10

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten F.S.M.A.)

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 
     

B

   
   

Belgisch Instituut voor Ruimte - Aëronomie

Team FWIESF via SAGO

+32 2 740 82 10

Belgische Mededingingsautoriteit

Team ECOSAN via SAGO

+32 2 740 70 30

Belgisch Poolsecretariaat

Team FWIESF via SAGO

+32 2 740 82 10

Belgisch Telematica - Onderzoeksnetwerk (BELNET)

Team FWIESF via SAGO

+32 2 740 82 10

Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 

BIM - Commissie voor toezicht op methodes voor het verzamelen van gegevens

teamj@persopoint.be

+32 2 740 70 90

 
     

C

   

College van de federale ombudsmannen

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 

Comité P - Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

teamf@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 

 

 

 

Consumentenombudsdienst

Team ECOSAN via SAGO

+32 2 740 70 30

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Team MOB via SAGO

+32 2 740 70 50

     

D

   

Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (D.W.T.I.)

Team FWIESF via SAGO

+32 2 740 82 10

     

F

   

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (F.A.V.V.)

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 

Federaal Agentschap van de Schuld

teamf@persopoint.be

+32 2 740 71 40

 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

Team REG via SAGO

+32 2 740 85 80

Federaal Agentschap voor Nucleaire Control (FANC)

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 

Federale Ombudsdienst voor Energie

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 

Federaal Planbureau

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 

F.O.D. Binnenlandse Zaken

(centrale diensten)

Team IBZbu1 via SAGO

+32 2 740 81 70

Team IBZbu3 via SAGO

+32 2 740 81 71

F.O.D. Binnenlandse Zaken

(continue diensten)

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 

F.O.D. BOSA

Team HOR via SAGO

+32 2 740 70 10

F.O.D. Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 

F.O.D. Economie, KMO, Middenstand en Energie

Team ECOSAN via SAGO

+32 2 740 70 30

F.O.D. Financiën

teamf@persopoint.be

+32 2 740 71 40

 

F.O.D. Justitie

centrale diensten

Enkel centrale diensten

Team JUS via SAGO

+32 2 740 70 70

F.O.D. Justitie

Rechterlijke orde

 

 

 

Team JUS Via SAGO
JUS-ROJ1-MAG (Magistraten)
+32 2 740 87 01

JUS-ROJ2A (Hoven en rechtb. Antwerpen, Bergen, JUX, ondersteunend personeel)
+32 2 740 87 03

JUS-ROJ2B (Hoven en rechtb. Brussel, Gent, Luik)
+32 2 740 87 05

JUS-ROJ2C (Openbaar ministerie en Cassatie)

+32 2 740 87 07

 
perifere diensten (EPI, ...)

teamj@persopoint.be

+32 2 740 70 90

 
 
 

F.O.D Justitie

Erediensten en vrijzinnigheid

Team JUS via SAGO

+32 2 740 86 10

F.O.D. Kanselarij van de Eerste Minister

Team HOR via SAGO

+32 2 740 70 10

F.O.D. Mobiliteit en Vervoer

Team MOB via SAGO

+32 2 740 70 50

F.O.D. Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale zekerheid

Team HOR via SAGO

+32 2 740 70 10

F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Team ECOSAN via SAGO
+ 32 740 70 30

F.O.D. Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 
     

G

   
Gegevensbeschermingsautoriteit

teamj@persopoint.be

+32 2 740 70 90

 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 
     

H

   

Hoge Raad voor de Justitie

teamj@persopoint.be

+32 2 740 70 90

 

Hoge Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 

Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (HVKZ)

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 
     

I

   

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

teamj@persopoint.be

+32 2 740 70 90

 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Team HOR via SAGO

+32 2 740 70 10

     

K

 

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Team FWIESF via SAGO

+32 2 740 82 10

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Team FWIESF via SAGO

+32 2 740 82 10

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KM.I.)

Team FWIESF via SAGO

+32 2 740 82 10

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Team FWIESF via SAGO

+32 2 740 82 10

Koninklijke Bibliotheek van België

Team FWIESF via SAGO

+32 2 740 82 10

Koninklijke Munt van België

teamf@persopoint.be

+32 2 740 71 40

 

Koninklijke Musea voor Kunst - en Geschiedenis

Team FWIESF via SAGO

+32 2 740 82 10

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Team FWIESF via SAGO

+32 2 740 82 10

Koninklijke Sterrenwacht van België

Team FWIESF via SAGO

+32 2 740 82 10

     

N

   

Nationale Bank van België (Personeel ex- C.B.F.A)

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 

Nationaal Geografisch Instituut

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 

Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek

Team FWIESF via SAGO

+32 2 740 82 10

Nationaal Orkest van België

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 

Nationale Kas voor Rampenschade

teamf@persopoint.be

+32 2 740 71 40

 
     

P

   

P.O.D. Federaal Wetenschapsbeleid

Team FWIESF via SAGO

+32 2 740 82 10

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Team HOR via SAGO

+32 2 740 70 10

     

R

   

Raad van State

Team IBZbu1 via SAGO

+32 2 740 86 50

Regie der Gebouwen

Team REG via SAGO

+32 2 740 72 10

Regie voor Maritiem Transport - Permanente Cel

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 
Rekenhof

Team JUS via SAGO

+32 2 740 86 30

     

S

   

Staatsdienst met afzonderlijk Beheer voor de Identiteitskaarten en het Rijksregister

teama@persopoint.be

+32 2 740 71 20

 
     

W

   

War Heritage Institute

Team REG via SAGO

+32 2 740 72 10