De klanten van PersoPoint

De meeste federale overheidsinstellingen werken al enige tijd samen met PersoPoint voor hun loonadministratie. In de komende paar jaar zullen deze organisaties ook voor hun personeelsadministratie op PersoPoint beroep doen.

Dit zijn de organisaties die al met PersoPoint werken voor hun personeelsadministratie:

  • FOD Beleid en ondersteuning (BOSA)
  • POD Maatschappelijke integratie
  • FOD Mobiliteit
  • FOD Economie
  • FOD Justitie (centrale diensten)
  • Regie der Gebouwen
  • FOD Binnenlandse Zaken (centrale diensten)
  • Belspo en de Federale Wetenschappelijke instellingen

Hieronder vindt u een lijst van al onze klanten en hun contactpersonen bij PersoPoint.

Wie zijn de klanten van PersoPoint?

Loonadministratie

Personeelsadministratie

A

 

 

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën

Team FWIESF via SAGO

+32 2 7408210

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten F.S.M.A.)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

B

 

 

Belgisch Instituut voor Ruimte - Aëronomie

Team FWIESF via SAGO

+32 2 7408210

Belgische Mededingingsautoriteit

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Belgisch Poolsecretariaat

Team FWIESF via SAGO

+32 2 7408210

Belgisch Telematica - Onderzoeksnetwerk (BELNET)

Team FWIESF via SAGO

+32 2 7408210

Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

BIM - Commissie voor toezicht op methodes voor het verzamelen van gegevens

teamj@persopoint.be

+32 2 7407090

 

 

 

 

C

 

 

College van de federale ombudsmannen

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Comité P - Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

teamf@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

teamj@persopoint.be

+32 2 7407090

 

Consumentenombudsdienst

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

D

 

 

Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (D.W.T.I.)

Team FWIESF via SAGO

+32 2 7408210

 

 

 

F

 

 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (F.A.V.V.)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Federaal Agentschap van de Schuld

teamf@persopoint.be

+32 2 7407140

 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Federaal Agentschap voor Nucleaire Control (FANC)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Federale Ombudsdienst voor Energie

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Federaal Planbureau

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

F.O.D. Binnenlandse Zaken

(centrale diensten)

 

Team IBZbu1 via SAGO

+32 2 7408170

Team IBZbu3 via SAGO

+32 2 7408171

F.O.D. Binnenlandse Zaken

(continue diensten)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

F.O.D. BOSA

Team HOR via SAGO

+32 2 7407010

F.O.D. Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

F.O.D. Economie, KMO, Middenstand en Energie

 

Team ECO via SAGO

+32 2 7407030

F.O.D. Financiën

teamf@persopoint.be

+32 2 7407140

 

F.O.D. Justitie

centrale diensten

 

Enkel centrale diensten

Team JUS via SAGO

+32 2 7407070

F.O.D. Justitie

perifere diensten (EPI, RO, ...)

teamj@persopoint.be

+32 2 7407090

 

F.O.D. Kanselarij van de Eerste Minister

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

F.O.D. Mobiliteit en Vervoer

 

Team MOB via SAGO

+32 2 7407050

F.O.D. Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale zekerheid

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

F.O.D. Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

G

 

 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

H

 

 

Hoge Raad voor de Justitie

teamj@persopoint.be

+32 2 7407090

 

Hoge Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (HVKZ)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

I

 

 

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

teamj@persopoint.be

+32 2 7407090

 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

K

 

 

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Team FWIESF via SAGO

+32 2 7408210

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Team FWIESF via SAGO

+32 2 7408210

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KM.I.)

Team FWIESF via SAGO

+32 2 7408210

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Team FWIESF via SAGO

+32 2 7408210

Koninklijke Bibliotheek van België

Team FWIESF via SAGO

+32 2 7408210

Koninklijke Munt van België

teamf@persopoint.be

+32 2 7407140

 

Koninklijke Musea voor Kunst - en Geschiedenis

Team FWIESF via SAGO

+32 2 7408210

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Team FWIESF via SAGO

+32 2 7408210

Koninklijke Sterrenwacht van België

Team FWIESF via SAGO

+32 2 7408210

 

 

 

N

 

 

Nationale Bank van België (Personeel ex- C.B.F.A)

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Nationaal Geografisch Instituut

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek

teamj@persopoint.be

+32 2 7407090

 

Nationaal Orkest van België

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Nationale Kas voor Rampenschade

teamf@persopoint.be

+32 2 7407140

 

 

 

 

P

 

 

P.O.D. Federaal Wetenschapsbeleid

Team FWIESF via SAGO

+32 2 7408210

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

 

Team HOR via SAGO

+32 2 7407010

 

 

 

R

 

 

Raad van State

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

Regie der Gebouwen

 

Team REG via SAGO

+32 2 7407210

Regie voor Maritiem Transport - Permanente Cel

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

S

 

 

Staatsdienst met afzonderlijk Beheer voor de Identiteitskaarten en het Rijksregister

teama@persopoint.be

+32 2 7407120

 

 

 

 

W

 

 

War Heritage Institute

teama@persopoint.be

+32 2 7407120