Fiscale fiches 2020 : fiche 281-50_2020

Fiscale fiches 2020 : fiche 281-50_2020

Fiche waarop de betaalde commissies, makelaarslonen, handel- of andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard vermeld worden.
281-50_2020_nl.pdf - (PDF 1.31 MB)